KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Kamulaştırma nedir?

Kamulaştırma, Anayasanın 46. maddesinde  “devlet ve kamu tüzel kişilerinin özel mülkiyete konu olan taşınmazları, kamu yararı amacıyla ve bedelini peşin ödemek suretiyle, malikin rızası olmaksızın elinden alınması” olarak tanımlanmıştır. Kamulaştırmasız el atma ise genel olarak idarenin usulüne uygun bir kamulaştırma işlemi yapmadan özel mülkiyete konu taşınmazı kamu hizmetine tahsis etmesi şeklinde tanımlanabilir. Ancak bunun […]

EPDK TARAFINDAN KESİLEN İDARİ PARA CEZALARI

EPDK tarafından kesilen para cezalarının hukuki niteliği nedir?

EPDK tarafından kesilen para cezaları Kabahatler Kanunu m.17’de düzenlenen idari para cezalarının bir görünümüdür. Ancak bu cezalara uygulanacak hukuk rejim kabahatler kanununda düzenlenen idari para cezalarına uygulanacak rejimden farklıdır. KK’da düzenlenen idari para cezalarına sulh ceza mahkemesinde itiraz edilebilirken EPDK tarafından kesilen idari para cezalarına önce EPDK’ya itiraz […]