Çatalkaya Hukuk Bürosu
Şirketler Hukuku
Ticari İşletmelere Hukuki Danışmanlık, Tescil, Haksız Rekabet, Sermaye Arttırma ve Azaltma

Şİrketler Hukuku

sirketler_hukuku

 • Ticari İşletmelere Hukuki Danışmanlık
 • Şirketler hukukuna ilişkin Danışmanlık
 • Limited Şirket Kurulumu
 • Anonim Şirket Kurulumu
 • Limited Şirket Ana sözleşmelerinin hazırlanması
 • Anonim Şirket Ana sözleşmelerinin hazırlanması
 • Şirket kararlarına ilişkin hukuki danışmanlık
 • Anonim Şirket’lerde genel kurul kararlarının iptali davaları
 • Haksız Rekabet Hukuku alanında hukuki danışmanlık
 • Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları
 • Ticaret Ünvanına Tecavüzün Önlenmesi Davaları
 • Tescil edilen ve haksız kullanılan ticaret unvanın değiştirilmesi davaları
 • Tescil edilen ve haksız kullanılan ticaret unvanın silinmesi davaları
 • Şirket yönetimine ilişkin davalar,
 • Haksız rekabetin olmadığının tespiti davaları
 • Haksız rekabetin men’i davaları
 • Haksız rekabetten doğan tazminat davaları
 • Haksız rekabete ilişkin ihtiyati tedbir talepleri
 • Sermaye borcunun yerine getirilmesi istemli davalar
 • Sermaye borcunun yerine getirilmesinin gecikmesinde doğan zararların tazminine ilişkin davalar
 • Şirket Türünün değiştirilmesi hakkında hukuki danışmanlık
 • Şirket Türünün değiştirilmesi halinde ortaklık paylarına ilişkin uyuşmazlıklardan doğan davalar
 • Şirket Türünün değiştirilmesi halinde ortaklık haklarına ilişkin uyuşmazlıklardan doğan davalar
 • Ticaret Sicilinde Yapılacak İşlemler
 • Hakim şirketin işlemlerinden dolayı bağlı şirket alacaklılarının açacakları alacak davaları
 • Anonim şirketin feshi davaları
 • Rekabet yasağının ihlalinden doğan davalar
 • Anonim şirketlerde görevden alma ve yeniden denetçi atama davaları
 • Anonim şirketlerde genel kurul kararlarının iptali davaları
 • Anonim şirketlerde Genel kurulu kararlarının geçersizliğinin tespitine ilişkin (butlan) davalar
 • Anonim şirketlerde Yönetim kurulu kararlarının iptali davaları
 • Sermayenin azaltılmasının iptali davaları
 • İbra ve sorumluluk davaları
 • Şirket durumunun kanuna uygun hale getirilmesi talepli davalar
 • Haklı sebeple ortağın şirketten çıkarılması davaları
 • Haklı sebeple ortağın şirketten çıkma davaları
 • Hisse Devir Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Hisse Opsiyon Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar

Faaliyet Alanları

 • Ticari İşletmelere Hukuki Danışmanlık, Tescil, Haksız Rekabet, Sermaye Arttırma ve Azaltma

 • Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzeltme

 • Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ile ilgili hukuki görüş bildirerek; banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takipleri

 • Ailenin Korunması ve kadına şiddet, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma, nafaka, babalık davaları, velayet davaları, mal rejimi

 • Çek,bono ve senet tahsili, Kiralanan taşınmazların tahliyesi, İflas talep edilmesi, Menfi tespit davası, İstihkak davası, İflas davası, İflasın Ertelenmesi

 • Çek,bono ve senet tahsili, Kiralanan taşınmazların tahliyesi, İflas talep edilmesi, Menfi tespit davası, İstihkak davası, İflas davası, İflasın Ertelenmesi