İflas ertelemesi nedir?

Borca batıklığı mahkeme tarafından saptanmış olan sermaye şirketleri ile kooperatiflerin ticari hayatına devamını sağlamak, ekonomik durumunu iyileştirme yöntemlerinin uygulanmasını olanaklı kılmak amacıyla belirli koşullar altında iflası önleyen bir kurumdur.

Kimler talep edebilir?

İflas erteleme kararı ancak sermaye şirketleri ve ya kooperatifler hakkında verilebilir. Sermaye şirketleri ise anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkettir. İflasın ertelenmesini yönetim kurulu üyelerinden her biri, şirketi temsille yetkilendirilmiş kişiler ve eğer şirket tasfiye sürecine girmiş ise tasfiye memurları mahkemeden isteyebilir. Bununla birlikte şirket ALACAKLILARI da iflasın ertelenmesini isteyebilirler.

İflas ertelenmesinin şartları nelerdir?

Borca batık olma durumu TTK’da düzenlenmiş doğrudan iflas sebebidir. İflasın ertelenmesinin talep edilebilmesi için öncelikle borca batıklığı tespit edilmiş bir sermaye şirketinin veya kooperatifin bulunması gerekmektedir. Şirketin borca batıklığı henüz tespit edilmemiş olsa bile, iflasın ertelenmesi istemi TTK 376/3. maddesine göre borca batık olma halinin bildirimi anlamındadır ve eğer mahkemeden iflas erteleme kararı alınamazsa şirket hakkında iflas kararı verilmiş olur. Bir diğer şart ise iflasın ertelenmesi istenen şirket veya kooperatifin sunacağı bilanço ve iyileştirme projesinin, mali durumunun iyileşebilir olduğu hakkında kanı mahkemede bir kanı oluşturması gerekir. Ancak İİK m.317’ye göre fevkalade mühletten yararlanan şirket veya kooperatifler sürenin bitiminden itibaren 1 yıl içerisinde iflas ertelemeden yararlanamaz. Ayrıntılı bilgi için Çatalkaya Hukuk Bürosu Avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

İflas erteleme talebinde görevli ve yetkili mahkeme hangisidir?

İflas erteleme talebinde görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir.

İflas ertelemesi kararı verilirse ne olur?

İflas erteleme kararıyla birlikte Asliye Ticaret Mahkemesi denetiminde çalışacak bir kayyım atanır. Atanan kayyım yönetim kurulunun yerine geçebileceği gibi yönetim kurulu kararlarının onay mercii de olabilir. Kayyımın işlemlerine karşı iflas erteleme kararı veren mahkemeye itiraz edilebilir. İtiraz yoluna yönetim kurulu, denetçiler ve pay sahipleri başvurabileceği gibi alacaklılar da başvurabilir.

İflasın ertelenmesi ne zamana kadar devam eder?

Mahkeme 1 yıla kadar iflasın ertelenmesine karar verebilir. Atanacak kayyımın sunacağı rapor dikkate alınarak ve ilgililerin istemi üzerine bu süre uzatılabilir. Ancak uzatılan süreler toplamda 4 yılı geçemez.

İflasın ertelenmesi kararlarına karşı başvurulacak yollar nelerdir?

İflasın ertelenmesi kararı nihai hüküm olmamasına rağmen yerleşik Yargıtay kararlarına göre temyiz edilebilmektedir. Temyiz süresi 10 gündür.

İflasın ertelenmesinin alacaklılara etkisi nelerdir, haciz ve icralar durur mu?

İflasın ertelenme süresi içerisinde devam eden icra takipleri ve hacizler durur ve yeni takip de yapılamaz. Ancak İİK m. 206/1’de bahsedilen alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir. Ayrıca rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir veya başlanan takibe devam edilebilir. Açılacak ve devam eden davalar açısından ise bir sınırlama yoktur.

(Bu makalenin tüm hakları ÇATALKAYA HUKUK BÜROSU’na aittir. İzinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz. Başka bir sitede yayınlandığı taktirde kaynak (linkle beraber) gösterilerek yayınlanabilir. Aksi durumların tespitinde ilgililer hakkında yasal yollara başvurulacaktır.)