Çatalkaya Hukuk Bürosu
Borçlar Hukuku
Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzeltme

Borçlar Hukuku

borclar_hukuku

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir.

Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur. Borç ilişkisi kavramı, özel hukuk açısından tanımlandığında, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde (edimde) bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği (ifayı talep edebileceği) hukuki bir bağdır.

Faaliyet Alanları

  • Ticari İşletmelere Hukuki Danışmanlık, Tescil, Haksız Rekabet, Sermaye Arttırma ve Azaltma

  • Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzeltme

  • Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ile ilgili hukuki görüş bildirerek; banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takipleri

  • Ailenin Korunması ve kadına şiddet, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma, nafaka, babalık davaları, velayet davaları, mal rejimi

  • Çek,bono ve senet tahsili, Kiralanan taşınmazların tahliyesi, İflas talep edilmesi, Menfi tespit davası, İstihkak davası, İflas davası, İflasın Ertelenmesi

  • Çek,bono ve senet tahsili, Kiralanan taşınmazların tahliyesi, İflas talep edilmesi, Menfi tespit davası, İstihkak davası, İflas davası, İflasın Ertelenmesi