Çatalkaya Hukuk Bürosu
Bankacılık ve Finans Hukuku
Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ile ilgili hukuki görüş bildirerek; banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takipleri

Bankacılık ve Finans Hukuku

bankacilik_finans_hukuku

 • Uluslararası banka ve finans kurumlarının Türkiye de yapmak istedikleri her türlü yatırım ve projelerde  hukuki danışmanlığın verilmesi;
 • Bankacılık ile ilgili her türlü kredi ve finansman sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve hukuki görüşün bildirilmesi;
 • Temlikname metinlerinin hazırlanması; ipotek tesis ve fek evrakının kontrol edilmesi; finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin düzenlenmesi  gibi bireysel ve kurumsal bankacılık işlemlerinde gerekli hukuki desteğin sağlanması;
 • Özel metinli Teminat mektupları (Türkçe/İngilizce) hakkında yazılı ve sözlü görüşün verilmesi;
 • Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ile ilgili hukuki görüş bildirerek; banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takiplerinin yapılması;
 • Banka ve finansal kurumların:  ipotek, teminat,  kredi, leasing ve faktoring gibi işlemlerinden doğabilecek  her türlü davalarda vekillik hizmetlerinin verilmesi

Faaliyet Alanları

 • Ticari İşletmelere Hukuki Danışmanlık, Tescil, Haksız Rekabet, Sermaye Arttırma ve Azaltma

 • Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzeltme

 • Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ile ilgili hukuki görüş bildirerek; banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takipleri

 • Ailenin Korunması ve kadına şiddet, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma, nafaka, babalık davaları, velayet davaları, mal rejimi

 • Çek,bono ve senet tahsili, Kiralanan taşınmazların tahliyesi, İflas talep edilmesi, Menfi tespit davası, İstihkak davası, İflas davası, İflasın Ertelenmesi

 • Çek,bono ve senet tahsili, Kiralanan taşınmazların tahliyesi, İflas talep edilmesi, Menfi tespit davası, İstihkak davası, İflas davası, İflasın Ertelenmesi