About admin-CatalkayaHukuk

This author has not yet filled in any details.
So far has created 5 blog entries.

YABANCI DEVLETTE YATIRIM YAPILDIĞINDA, UĞRANILAN ZARARLAR NASIL GİDERİLİR

YABANCI DEVLETTE YATIRIM YAPILDIĞINDA, UĞRANILAN ZARARLAR NASIL GİDERİLİR

Bilindiği üzere Rusya’ya ait savaş uçağının sınırlarımı ihlalinden ve devam eden mütecaviz hareketlerinden sonra egemenlik sahamızı korumak amacıyla Türk jetlerince düşürülmesi sonucunda Rusya tarafından Türkiye’ye karşı pek de haklı olmayan bir takım yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştır. Turizm firmalarının Türkiye’ye turist göndermesi engellenmiş, gönderilen meyve ve sebzeler iade edilmiş verilen […]

İŞ KAZALARI

İş kazası nedir?

Aşağıdaki hallerde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.
1) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, […]

KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Kamulaştırma nedir?

Kamulaştırma, Anayasanın 46. maddesinde  “devlet ve kamu tüzel kişilerinin özel mülkiyete konu olan taşınmazları, kamu yararı amacıyla ve bedelini peşin ödemek suretiyle, malikin rızası olmaksızın elinden alınması” olarak tanımlanmıştır. Kamulaştırmasız el atma ise genel olarak idarenin usulüne uygun bir kamulaştırma işlemi yapmadan özel mülkiyete konu taşınmazı kamu hizmetine tahsis etmesi şeklinde tanımlanabilir. Ancak bunun […]

İFLAS ERTELEME NEDİR NASIL İSTENİR, İCRALARI DURDURUR MU?

İflas ertelemesi nedir?

Borca batıklığı mahkeme tarafından saptanmış olan sermaye şirketleri ile kooperatiflerin ticari hayatına devamını sağlamak, ekonomik durumunu iyileştirme yöntemlerinin uygulanmasını olanaklı kılmak amacıyla belirli koşullar altında iflası önleyen bir kurumdur.

Kimler talep edebilir?

İflas erteleme kararı ancak sermaye şirketleri ve ya kooperatifler hakkında verilebilir. Sermaye şirketleri ise anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit […]

EPDK TARAFINDAN KESİLEN İDARİ PARA CEZALARI

EPDK tarafından kesilen para cezalarının hukuki niteliği nedir?

EPDK tarafından kesilen para cezaları Kabahatler Kanunu m.17’de düzenlenen idari para cezalarının bir görünümüdür. Ancak bu cezalara uygulanacak hukuk rejim kabahatler kanununda düzenlenen idari para cezalarına uygulanacak rejimden farklıdır. KK’da düzenlenen idari para cezalarına sulh ceza mahkemesinde itiraz edilebilirken EPDK tarafından kesilen idari para cezalarına önce EPDK’ya itiraz […]