Çatalkaya Hukuk Bürosu
Aile Hukuku
Ailenin Korunması ve kadına şiddet, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma, nafaka, babalık davaları, velayet davaları, mal rejimi

Aile ve Boşanma Hukuku

aile_hukuku

 • Anlaşmalı boşanma davaları,
 • Çekişmeli boşanma davaları
 • Boşanma protokolü,
 • Nafaka ve tazminat talepleri,
 • Mutlak butlan davaları
 • Nispi Butlan Davaları
 • Ailenin Korunması  ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararları,
 • Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Yabancılarla evli olan çiftler için danışmanlık hizmetleri
 • Yabancı ülkede boşanmak isteyenler için hukuki danışmanlık
 • İddet süresinin kaldırılması,
 • Velayetin değiştirilmesi,
 • Babalık davası,
 • Mal rejimlerine ilişkin sözleşmeler ve davaları hakkında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Faaliyet Alanları

 • Ticari İşletmelere Hukuki Danışmanlık, Tescil, Haksız Rekabet, Sermaye Arttırma ve Azaltma

 • Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzeltme

 • Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ile ilgili hukuki görüş bildirerek; banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takipleri

 • Ailenin Korunması ve kadına şiddet, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma, nafaka, babalık davaları, velayet davaları, mal rejimi

 • Çek,bono ve senet tahsili, Kiralanan taşınmazların tahliyesi, İflas talep edilmesi, Menfi tespit davası, İstihkak davası, İflas davası, İflasın Ertelenmesi

 • Çek,bono ve senet tahsili, Kiralanan taşınmazların tahliyesi, İflas talep edilmesi, Menfi tespit davası, İstihkak davası, İflas davası, İflasın Ertelenmesi