Bilgi Bankası

Hukuki Makaleler, Açıklanmış Mahkeme Kararları, Örnek Teşkil Eden Emsal Kararlar

Sözleşme Örnekleri

Mal Ortaklığı, Garanti Sözleşmesi, Tahliye Taahhüt, Yolcu Taşıma, Adi Kefalet

Dilekçe Örnekleri

Ayıplı Mal Hizmet İhtar, Aile içi Şiddet Şikayet Ödeme Emrine İtiraz, Kredi Kartı
Çatalkaya Hukuk Bürosu
Av. Ekrem ÇATALKAYA
Kağıthane Hukuk Büroları arasında olan Çatalkaya Hukuk Bürosu profesyonel çalışma ve tecrübe ışığında tesis edilmiştir. Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilere ulusal ve uluslararası sahada hukuki danışmanlık ve İstanbul Florya’ da avukatlık hizmeti vermektedir.

Faaliyet Alanları

  • Ticari İşletmelere Hukuki Danışmanlık, Tescil, Haksız Rekabet, Sermaye Arttırma ve Azaltma
  • Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzeltme
  • Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ile ilgili hukuki görüş bildirerek; banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takipleri
  • Ailenin Korunması ve kadına şiddet, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma, nafaka, babalık davaları, velayet davaları, mal rejimi
  • Çek,bono ve senet tahsili, Kiralanan taşınmazların tahliyesi, İflas talep edilmesi, Menfi tespit davası, İstihkak davası, İflas davası, İflasın Ertelenmesi

Avukata Sorun

Hukuki Makaleler
Sıkça sorulanlar, akademik yayınlar ve hukuki içerikli yayınlanmış yazılar

YABANCI DEVLETTE YATIRIM YAPILDIĞINDA, UĞRANILAN ZARARLAR NASIL GİDERİLİR

YABANCI DEVLETTE YATIRIM YAPILDIĞINDA, UĞRANILAN ZARARLAR NASIL GİDERİLİR

Bilindiği üzere Rusya’ya ait savaş uçağının sınırlarımı ihlalinden ve devam eden mütecaviz hareketlerinden sonra egemenlik sahamızı korumak amacıyla Türk jetlerince düşürülmesi sonucunda Rusya […]

İŞ KAZALARI

İş kazası nedir?

Aşağıdaki hallerde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.
1) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar […]

KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Kamulaştırma nedir?

Kamulaştırma, Anayasanın 46. maddesinde  “devlet ve kamu tüzel kişilerinin özel mülkiyete konu olan taşınmazları, kamu yararı amacıyla ve bedelini peşin ödemek suretiyle, malikin rızası olmaksızın elinden alınması” olarak tanımlanmıştır. […]

İFLAS ERTELEME NEDİR NASIL İSTENİR, İCRALARI DURDURUR MU?

İflas ertelemesi nedir?

Borca batıklığı mahkeme tarafından saptanmış olan sermaye şirketleri ile kooperatiflerin ticari hayatına devamını sağlamak, ekonomik durumunu iyileştirme yöntemlerinin uygulanmasını olanaklı kılmak amacıyla belirli koşullar altında iflası önleyen bir […]

EPDK TARAFINDAN KESİLEN İDARİ PARA CEZALARI

EPDK tarafından kesilen para cezalarının hukuki niteliği nedir?

EPDK tarafından kesilen para cezaları Kabahatler Kanunu m.17’de düzenlenen idari para cezalarının bir görünümüdür. Ancak bu cezalara uygulanacak hukuk rejim kabahatler kanununda düzenlenen […]